Waarom de Zwarte Soldaat Vlieg en geen andere insectensoort?

De volgende insectensoorten worden geïdentificeerd als de soorten die momenteel in de Europese Unie worden geteeld en die aan de veiligheidsvoorwaarden voor de productie van insecten voor gebruik in diervoeders voldoen:

  1. De zwarte soldaatvlieg (Hermetica illucens),
  2. De kleine meelworm, oftewel de Buffalo worm (Alphitobius diaperinus),
  3. De huisvlieg (Musca domestica),
  4. De meeltor (Tenebrio molitor),
  5. De huiskrekel (Acheta domesticus),
  6. De dierentuinkrekel (Gryllodes sigillatus)
  7. De steppenkrekel (Gryllus assimilis).

Met welk van deze insecten kun je het beste aan de slag?

Een selectiecriterium is: de larven van de insecten moeten met zo min mogelijk voedsel toch snel kunnen groeien.

Krekels en sprinkhanen zijn veel duurder om te kweken dan meelworm-achtige, doordat ze veel meer ruimte nodig hebben tijdens de productie. De beschikbare ruimte kan dus niet efficiënt worden gebruikt. Ook stellen krekels en sprinkhanen specifieke eisen aan voer en voertijden, wat de kostprijs van de kweek verhoogt. Daarom vallen de insecten onder e, f en g af. De huisvlieg is zeer geschikt voor het omzetten van organische reststromen in biomassa. Het risico bij de huisvlieg is dat ze ontsnappen, ziektes overdragen en zorgen voor grote overlast. De huisvlieg handhaaft zich in de klimatologische omstandigheden van Europa.

Van de bovengenoemde soorten blijven er drie over voor grootschalige mesterij:

  1. de meeltor (Tenebrio Molitor)
  2. de kleine meelworm (Alphitobius Diaperinus), die beide veelbelovend zijn en waarvan het vetmesten relatief eenvoudig is.
  3. de zwarte soldaatvlieg, de Hermetia Illucens.

Waarom niet de Alphitobius Diaperinus of de Tenebrio Molitor?

De gevoeligheid voor ziektes is een belangrijk nadeel van de Alphitobius Diaperinus. Bovendien duurt de kweek acht-negen weken. Deze soort is afkomstig uit Afrika en de mediterrane regio’s van de wereld, maar is nu wereldwijd te vinden op plaatsen waar pluimvee in massaproductie is. Deze soort wordt beschouwd als een van de primaire plagen van de pluimvee-industrie vanwege het vermogen ervan om pluimveevoer op te eten, stallen van pluimvee te beschadigen (larven zoeken een plek in hout of isolatiemateriaal om te verpoppen) en die pathogenen dragen.

Deze soort kan echter ook in massa worden geproduceerd en de resulterende larven worden geoogst en verkocht als voer voor vee.

Hermetia Illucens

De Black Soldier Fly (BSF) heeft een kortere levenscyclus (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden), namelijk circa anderhalve maand. Daarvan is deze larf circa twee/drie weken in het verpoppingsstadium en één week als vlieg. Effectief zijn er zo’n veertien dagen dat de BSF kan worden vetgemest.

Een ander belangrijk argument voor de BSF is het laurinezuur. Dit maakt de BSF tot een natuurlijk probioticum, wat bij geen van de andere insecten het geval is.

Menu