De volgende bedrijven geven instructie over insectenteelt:

Vergunningen

Als agrariër hebt u een omgevingsvergunning nodig als u start met insectenteelt. Houdt  u rekening met een doorlooptijd van zes maanden voor het verkrijgen van die vergunning. Als u dat op prijs stelt, kan Avingstan u hierbij (laten) assisteren, zodat dit volgens de vereiste expertise gebeurt.

De BSF staat niet op de Productiedierenlijst. Daarmee is het verboden om de BSF te kweken als productiedier. Tenzij er een ontheffing is verleend op dat verbod. Die “ontheffing insecten als productiedier” moet worden aangevraagd bij de RVO. Hierbij is e-Herkenning nodig. Ook is bij het indienen van de ontheffings-aanvraag nodig dat u een bewijs overhandigt waaruit blijkt dat het dier waarvoor u ontheffing vraagt daadwerkelijk een Black Soldier Fly is. Dit bewijs heet een Determinatieverslag. Dit vraagt u aan bij de coördinator Expertcentrum van Naturalis. U stuurt een twintigtal dode beestjes die u wilt laten determineren naar Naturalis: zorg ervoor dat ze niet verkreukeld/versnipperd zijn, dus verpak ze heel zorgvuldig.

Hebt u vragen of wilt u een gesprek aan de keukentafel? Neem contact met ons op, voor een afspraak!

 

 

Menu