Om de volwassen geworden grote larven levend te voeren aan het pluimvee:

  • Verbetering darmgezondheid van het pluimvee/meer weerstand tegen ziekten => pluimvee leeft langer
  • Vleeskuikens die met BSF-larven gevoerd worden groeien sneller dan de andere vleeskuikens
  • Doordat ze langer leven zijn er per leghen meer eieren
  • Minder medicijnen nodig, omdat het laurinezuur uit het vet van de BSF-larven fungeert als probioticum. Vermindert de behoefte aan antibiotica
  • Samenstelling pluimvee mengvoer hoeft minder soja te bevatten, omdat de larven rijk zijn aan eiwitten. De afhankelijkheid van soja vermindert.

 

 1. Gezonder foerageergedrag:

  • Minder uitval, omdat ze elkaar niet meer pikken.
  • Verbetering dierenwelzijn omdat ze nu ook dierlijke eiwitten binnen krijgen.

 

 1. Kostenbesparing:

  • Als de larven goedkoper zijn dan de prijs van gangbaar pluimvee mengvoer. Richtlijn: 3% van het gangbare pluimvee mengvoer kan worden vervangen door BSF-productielarven.

 

 1. Extra inkomsten:

  • Vanwege de circulaire werkwijze zou het kunnen dat inkoopcombinaties van supermarkten een hogere prijs per ei en een hogere prijs per vleeskuiken willen betalen.
  • Door de verkoop van de frass.

 

Waarschuwing:
De larven kunnen zich dood-eten aan de larven, omdat ze er zo verzot op zijn. Het is daarom belangrijk ze goed verspreid over de pluimveestallen aan het pluimvee te voeren.

 

 

De volgende wetenschappelijke publicaties geven meer informatie over de relatie pluimvee en BSF-larven:

 

Klik voor verdere informatie: Wat is er nodig, bij de start van geautomatiseerde insectenteelt voor pluimvee?

Menu