1. Om de volwassen geworden grote larven levend te voeren aan het pluimvee:

  • Verbetering darmgezondheid van het pluimvee/meer weerstand tegen ziekten => pluimvee leeft langer
  • Vleeskuikens die met BSF-larven gevoerd worden groeien sneller dan de andere vleeskuikens
  • Doordat ze langer leven zijn er per leghen meer eieren
  • Minder medicijnen nodig, omdat het laurinezuur uit het vet van de BSF-larven fungeert als probioticum. Vermindert de behoefte aan antibiotica
  • Samenstelling pluimvee mengvoer hoeft minder soja te bevatten, omdat de larven rijk zijn aan eiwitten. De afhankelijkheid van soja vermindert.

 

 1. Gezonder foerageergedrag:

  • Minder uitval, omdat ze elkaar niet meer pikken.
  • Verbetering dierenwelzijn omdat ze nu ook dierlijke eiwitten binnen krijgen.

 

 1. Kostenbesparing:

  • Als de larven goedkoper zijn dan de prijs van gangbaar pluimvee mengvoer.

 

 1. Extra inkomsten:

  • Vanwege de circulaire werkwijze zou het kunnen dat inkoopcombinaties van supermarkten een hogere prijs per ei en een hogere prijs per vleeskuiken willen betalen.
  • Door de verkoop van de frass.

De volgende wetenschappelijke publicaties geven hierover meer informatie:

 

Klik voor verdere informatie: Wat is er nodig, bij de start van geautomatiseerde insectenteelt voor pluimvee?

Menu