Aanleiding

Op zaterdag 14 oktober 2017 was in Ede (Nederland) de WorldFoodDay. Hier werd onder andere ook door de firma ProtiFarm een demonstratie gegeven van wat insecten kunnen betekenen op voedingsgebied. De interesse voor insecten als de vergeten schakel in de schepping was gewekt. Insecten: de sleutel naar circulariteit! Waarom zouden alleen grote fabrieken als Protix/Ynsect insecten produceren?

Zou hier voor pluimveehouders een kans kunnen liggen:
1. Kippen die BSF-larven eten, krijgen zowel laurinezuur als eiwitten binnen. Laurinezuur werkt als een probioticum: het vernietigt virussen en doodt bacteriën. Dit vermindert de behoefte aan antibiotica.
2. Ook de behoefte aan soja (soja heeft veel plantaardige eiwitten) wordt verminderd door het eten van BSF-larven, (BSF-larven hebben veel dierlijke eiwitten).

Twee jaar later staat er het in de FoodValley van Nederland gevestigde bedrijf Avingstan BV: een broederij van de Zwarte SoldaatVlieg. Broederij en mesterij staan beide op het terrein van Aeres mbo in het Poultry Innovation Lab te Barneveld.

Missie Avingstan

Werk circulair en gebruik organische reststromen.

Visie: Hoe doe je dat?

Door de inzet van insecten, als natuurlijke afvalverwerkers.

Europese regels

De belangrijkste Europese regels op het gebied van voedingsmiddelen, dierlijke bijproducten en meststoffen vindt u hier. Een actuele discussie over de (on)juistheid om insecten als de BSF altijd als landbouwhuisdier te definiëren vindt u hier.

Rechten

Het copyright van de foto’s van de Black Soldier Fly en het filmpje van de larven van de BSF is in handen van Hans M. Smid PhD  –  Laboratory of Entomology  – Wageningen University P.O. Box 16 –  6700 AA  Wageningen  –  The Netherlands

Ondersteuning

Het ontwikkelen van apparatuur voor het kweken van larven in eigen broederij en mesterij is mede mogelijk gemaakt dankzij een lening die is verstrekt door de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen.

Vraag offerte aan

Menu