Aanleiding

Op zaterdag 14 oktober 2017 was in Ede (Nederland) de WorldFoodDay. Hier werd onder andere ook door de firma ProtiFarm een demonstratie gegeven van wat insecten kunnen betekenen op voedingsgebied. De interesse voor insecten als de vergeten schakel in de schepping was gewekt. Insecten: de sleutel naar circulariteit! Waarom zouden alleen grote fabrieken als Protix/Ynsect insecten produceren?

In een aantal gesprekken met de technisch-directeur van Jansen Poultry Equipment werd gebrainstormd over de mogelijkheid om mestdrogers te gebruiken voor de opkweek van insecten, in plaats van kratten. Hiervoor is een projectsubsidie aangevraagd.

Nu staat er het in de FoodValley van Nederland gevestigde bedrijf Avingstan BV: een broederij van de Zwarte SoldaatVlieg. Het is een pilotplant, waarin het ambacht van “insectenkweek” wordt aangeleerd volgens de principes “low tech and low cost”. Dit alles met het doel om op te schalen zodra dat mogelijk is.
De accommodatie voor de broederij en mesterij wordt verzorgd door Aeres mbo in het Poultry Innovation Lab te Barneveld. De equipment waarvan vanaf april 2023 gebruik wordt gemaakt is geleverd door het bedrijf VDL-Jansen uit Barneveld. Het gehele project Ïnsect Experience Centre is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie in het kader van de RegioDeal FoodValley.

Missie Avingstan

Voorzie de technische industrie van biogebaseerde chemicaliën

Visie: Hoe doe je dat?

Door de inzet van insecten, als natuurlijke verwerkers van reststromen.

Copyright

Het copyright van de foto’s van de Black Soldier Fly en het filmpje van de larven van de BSF is in handen van Hans M. Smid PhD  –  Laboratory of Entomology  – Wageningen University P.O. Box 16 –  6700 AA  Wageningen  –  The Netherlands

Ondersteuning

De start van de broederij bracht kosten met zich mee. Mede dankzij een lening die werd verstrekt door de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen konden deze kosten worden gemaakt.

Vraag offerte aan

Menu