Productielarven BSF en 5-dols hier te koop

Onze producten: 5-dols BSF en levende productielarven van de BSF

De 5-dols worden geleverd in een potje van circa 200 gram. Dit bestaat voor ongeveer 50 gram uit 5-dols en 150 gram uit substraat. De prijs van één potje: € 100,= ex. btw en verzendkosten.

Prijs van de volwassen levende productielarven: € 6,=/kg ex BTW en verzendkosten.

Bij regelmatige opdrachten is prijsreductie mogelijk. Opdrachten schriftelijk via het volledig ingevulde contactformulier op deze website. Daarna zendt Avingstan u een factuur. Verzending volgt na ontvangst van de betaling.

Lees meer

Informatie nodig?

Menu