Drie redenen:

  • een besparing op de uitgaven aan afvalverwerking en voer,
  • een extra inkomstenbron door de verkoop van de frass
  • een extra educatieve attractie

Hoezo?

  • Dierentuinen hebben veel reststromen, voornamelijk mest. Het verwerken van de mest is een kostenpost, die mogelijk kan worden geschrapt.
  • Mest is het natuurlijk voedsel voor de larven van de Zwarte Soldaat Vlieg.
  • Dierentuinen kunnen de mest en het organisch afval van de restaurants verzamelen en verwerken tot een voedzame brij.
  • Die kan op een insectenkweekmachine worden geplaatst en geconsumeerd door de larven van de zwarte soldaatvlieg.
  • De volwassen gegroeide larven worden vervolgens levend aan reptielen, apen en allerlei vogels gevoerd.
  • Dit kan zichtbaar voor het publiek: een prachtige educatieve attractie waarbij wordt getoond hoe de circulariteit in de tropen werkt en dat ook de dierentuin circulariteit praktiseert.
  • Circulair werken is een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Barrière

Er is echter een juridische hobbel, voordat het bovenstaande gerealiseerd kan worden. Die hobbel gaat terug op het feit dat in de Europese Unie larven worden gedefinieerd als landbouwhuisdier. Zie hier voor de discussie.

Wat is ervoor nodig?

Klik voor verdere informatie: Wat is er nodig, bij de start van geautomatiseerde insectenteelt voor dierentuinen?

Menu