Afvalverwerkingsbedrijven en dierentuinen hebben veel Categorie 3 materiaal (dierlijke bijproducten) en mest. In categorie-3 materiaal kan vlees en visresten zitten, evenals geringe hoeveelheden plastic. Het gaat om bijv. voedsel dat over de datum is. Dit mag uiteraard niet in de voedselketen terecht komen. Daarom mag aan landbouwhuisdieren geen categorie-3 materiaal worden gevoerd. Ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu.

Larven zijn gerangschikt onder de categorie Landbouwhuisdier. Echter, het natuurlijke voer voor larven is mest. Maar mest mogen ze niet eten, want het zijn landbouwhuisdieren die worden gebruikt voor de productie van voedsel of andere veeteeltdoeleinden. Het lijkt terecht om een dier z’n natuurlijk voer te onthouden, indien dit samenhangt met veeteeltdoeleinden. Is er echter altijd sprake van veeteeltdoeleinden?

Als larven van de Zwarte Soldaat Vlieg op mest of Categorie 3 materiaal worden vetgemest om ze daarna te gebruiken als grondstof voor biobased products: vallen ze dan buiten de definitie van Landbouwhuisdier? Die definitie luidt namelijk volgens EU verordening 1069/2009, artikel 3 lid 6 onder a: “alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt voor de productie van voedsel, wol, bont, veren, huiden of een ander dierlijk product, of voor andere veeteeltdoeleinden;”

Als de larven op categorie-3 materiaal worden vetgemest doet een afvalverwerker dit met het doel om ze te gebruiken als grondstof voor biobased products, zoals biodiesel, bioplastic, kleefstoffen, coatings en groene chemicaliën. Dat zijn geen veeteeltdoeleinden. En als een dierentuin de mest van de dierentuindieren afbreekt met BSF-larven om een educatieve attractie te realiseren over circulariteit en daarbij te besparen op de voerkosten (omdat de larven worden gevoerd aan de apen), zijn ook dat geen veeteeltdoeleinden. Vallen ze dan buiten de definitie van landbouwhuisdier? Hierover is gecommuniceerd met de Eurocommissaris. Er lijkt hier inderdaad ruimte voor een alternatieve methode om mest te gebruiken, gezien diens antwoord.

Menu